© Visible 2020
Built with Indexhibit

Publicació / Catàleg
Disseny gràfic
Arts Santa Mònica
Generalitat de Catalunya
Barcelona
2017

Comissariat i coordinació: Pilar Parcerissas