2019
Built with Indexhibit


Publicació / Catàleg
Arts Santa Mònica
Generalitat de Catalunya
Barcelona
2017